Processen

Her kan du se de forskellige trin, der er i processen fra frugt til pektin – her får du meget mere detaljeret  viden om den komplekse proces, som vi kalder The Lemon Tale. 

Du kan trykke på hvert trin i procesen og læse mere og se en video, hvor en CP Kelco medarbejder fortæller.

Råvarer

Leveringssikkerhed er vigtig. Vi skal kunne levere pektin i den rigtige kvalitet og til tiden – hver gang. Lagerstyring sikrer, at vi får de råvarer, vi skal bruge, i de rette mængder. På CP Kelco i Lille Skensved har vi ca. 400 containere på vores containerterminal, og der er flere på vej. Til at håndere dem har vi bla. en Reach Staker og en Straddle Carrier. Se videoerne herunder og lær mere om råvaresourcing, og om logistic og supply chain.

Råvarer - Sourcing

Afspil video
Helle Ludvigsen
Råvarecontroller/-planlægger, Logistik

Råvarer - Lagerstyring

Afspil video
Henrik Arnø
Logistik & Supply Chain Supervisor, Logistik

Ekstraktion

Vi skal have pektinen ud af skallerne og det foregår via en proces, der hedder ekstraktion. Ekstraktionen foregår i store tanke, der hedder Ekstraktionstanke. I dem er der trester, vand og syre. Når pektinen er opløst i vand/syre-blandingen kalder vi det for ekstraktionssaft. En ekstraktion er lidt ligesom at lave kaffe. Man vil gerne have kaffebønnernes smag og duft ud af bønnerne, og det gør man med varmt vand. Grunden til at man kvaser kaffebønnerne til pulver er, at man ønsker et stort overfladeareal. To vigtige parametre, der kan optimere hvor godt man ekstraherer, er tid og temperatur. Kaffen bliver for stærk, hvis der går for lang tid men for tynd ved for kort tid. Kvaliteten af pektinen bliver også dårligere jo længere tid vi ekstraherer, samtidig med, at det optager kapacitet på produktionslinjen. 

Ekstraktionen skal som minimum foregå ved en pH under 3.9, og en temperatur på over 57°C i mere end 99 minutter. Det er for at sikre en 9-log reduktion af eventuelle patogene bakterier. En 9-log reduktion betyder at man fjerner 99.9999999% af alle bakterier (Ni 9-taller). Det sikrer fødevaresikkerheden, så vores produkter trygt kan spises. I mælke-/juiceproduktion pasteuriserer man mælken/juicen, og det virker lidt på samme måde, som det vi gør.

Vidste du at:

CP Kelco hvert år bruger en mængde af citrustrester i ekstraktionen, der svarer til vægten af 15.000 personbiler.

Se videoen om ekstraktion

Afspil video
Mette Thorup Nielsen
Procesingeniør, Tech. Ops.

Filtrering

Efter ekstraktionen, når  pektinen er taget ud af citrusskallerne, kommer filtreringsprocessen hvor citrusskallerne/tresterne fjernes. Det gør vi på en række vakuumfiltre, som suger væsken fra ekstraktionssaften igennem et filter med undertryk, og efterlader citrusskallerne. I det her procestrin bliver citrusskallerne til en biomasse vi kalder for citrusbiomasse. 

Vi kan ikke bruge citrusbiomassen, når der ikke længere er noget pektin i, og derfor sendes citrusbiomassen til Solrød Biogas, som ved en rådneproces forgasser det. Biogassen fra rådneprocessen opgraderes til bionaturgas, som vi brænder af i vores kedel. Det er cirkulær økonomi.

Vidste du at:

CP Kelco’s store skorsten er 70m høj? Det svarer til 40 personer, der står på skuldrene af hinanden.

Se videoen om filtrering

Afspil video
Helle Pedersen
Application Scientist, STS (Sales Technical Service)

Inddampning

Efter filtreringen får vi det, der hedder Tyndsaft. Tyndsaften indeholder meget vand. For at få en bedre udfældning af pektinen senere, samt bruge mindre alkohol, skal tyndsaften opkoncentreres. Derfor fjerne vi en del af vandet ved inddampning. Det betyder at tyndsaften varmes op under vakuum, så vandet fordamper (går på dampform) og dermed skilles fra. Vandet der fjernes har så høj en kvalitet, at det kan genbruges, og derfor sendes det retur til ekstraktionen, hvor der skal bruges varmt vand.

Det der er tilbage efter inddampningen kaldes tyksaft.

Vidste du at:

Vi reducerer damptrykket fra vores kedel gennem en turbine? Turbinen er koblet til en generator, der laver 5 MW strøm – det svarer til den mængde energi 12.500 professionelle cykelryttere producerer, når de træder i pedalerne samtidigt.

Se videoen om inddampning

Afspil video
Mikkel Munch Jensen
Procesingeniør, Produktionen

Fældning

Vi har nu lært at pektin er opløselig i vand og syre, MEN det er det ikke i alkohol. Netop denne egenskab udnytter vi i fældeprocessen. Vi skal have pektinen ud af tyksaften, og det gør vi ved at putte alkohol i tyksaften. Denne proces hedder fældning.

Til fældning bruger vi cirka 80% Isopropylalkohol (sprit). Pektinen udfældes og vi kan skille pektinen fra snavsespritten (sprit, saft, vand). Snavsespritten har en lav alkoholkoncentration, og derfor kan det ikke genbruges med det samme. Gennem en proces der kaldes destillation kan vi hæve sprittens alkoholkoncentration til 80% igen.

I destillationen udnytter vi at vand og sprit går på dampform ved forskellige temperaturer. Vand går på dampform ved 100°C, og sprit ved cirka 82,5°C. Snavsespritten pumpes ind i en destillationskolonne, hvor temperaturen reguleres til sprittens fordampningstemperatur. Derved opnår man at spritten skilles fra og dermed opkoncentreres. Vi kan nu genbruge spritten i fældeprocessen.

Efter fældningen og separationen sendes pektinen til tørring.

Vidste du at:

den gennemsnitlige CO2-udledning pr. kWh er mere end halveret fra 2012-2021?

Se videoen om fældning

Afspil video
Benny Petersen
Operatør, Procesinnovation, Pilot Plant

Destillation

Pektin er opløselig i vand og syre, men ikke i alkohol. Netop denne egenskab udnyttes i fældeprocessen. Vi skal have pektinen ud af tyksaften, og det gør vi ved at putte alkohol i tyksaften.

Til fældning bruger vi cirka 80% Isopropylalkohol (sprit). Pektinen udfældes og vi kan separere pektinen fra snavsespritten (sprit, saft, vand). Snavsespritten har en lav alkoholkoncentration, og derfor kan det ikke genbruges med det samme. Gennem en proces der kaldes destillation hæves sprittens alkoholkoncentration til 80% igen. I destillationen udnytter vi at vand og sprit går på dampform ved forskellige temperaturer. Vand går på dampform ved 100°C, og sprit ved cirka 82,5°C. Snavsespritten pumpes ind i en destillationskolonne, hvori temperaturen reguleres til sprittens fordampningstemperatur. Derved opnår man at spritten skilles fra og dermed opkoncentreres. Vi kan nu genbruge spritten i fældeprocessen.

Efter fældningen og separationen sendes pektinen til tørring.

Se videoen om destillation

Afspil video
Lars Koch
Maskinmester, Utility

Vidste du at:

CP Kelco udnytter overskudsvarme fra destillationsprocessen og på den måde producerer fjernvarme nok til at opvarme mere end 2.200 boliger i Køge?

Stripning & tørrring

Når pektinen er udfældet med alkohol, er det vådt og kan ikke i den form sælges til kunden. Først bliver alkohollen presset ud af det våde pektin. Herefter skal det sidste sprit fjernes, og det sker i processen stripning. Det spritholdige pektin blandes med varm luft, som får spritten til at fordampe. 

Pektinen er stadigvæk ikke helt tør, men indeholder en smule vand. Vandet fjernes i processen tørring, hvor der også bruges varm luft, men her til at fjerne det sidste vand. Temperaturen på den varme luft i tørreprocessen er højere end under stripningen, da vi ved, at alkohol fordamper ved en lavere temperatur end vand gør.

Vidste du at:

der er mere end 5.200 ventiler på CP Kelco’s fabrik i Lille Skensved?

Se videoen om stripning og tørrring

Afspil video
Helene Hummelmose
Procesingeniør, Projektafdelingen

Formaling

Efter tørreprocessen skal pektinen formales. Det foregår i udstyr, der kaldes for møller. Her bliver pektinpartiklerne banket og kvast til mindre stykker – man gør partikelstørrelsen mindre. Lidt ligesom når man formaler korn til mel, eller når man laver sukker om til flormelis. Det er med til at gøre pektinen mere effektiv, fordi pektinpartiklernes overfladeareal samlet set bliver større.

Forestil dig, at du har et rektangulært stykke kage. Du kan regne dig frem til overfladearealet af kagen (bunden, toppen og siderne). Hvis du skærer kagen over i to stykker, får du to sider mere dér hvor du skærer, og dermed et større samlet overfladeareal. Det samme sker når man formaler pektinpartikler.

Vidste du at:

at vi bruger mere end 350.000 halvfabrikatsække om året?

Se videoen om formaling

Afspil video
Tommy Søgaard Madsen
Operatør, Produktionen

Blanding & afsækning

Vores opgave er at levere pektin i den rette kvalitet til vores kunder, hver gang! Men på grund af variationer i råvarernes kvalitet – fordi citrusfrugter dyrkes på træer, der står ude i vejr og vind, vil der også være forskelle i kvaliteten af vores pektin. For at opnå samme kvalitet (og egenskaber) hver gang, kan vi blande pektin med forskellige egenskaber for at ramme den, for kunden, perfekte kvalitet.

Herudover standardiserer vi primært pektinen med sukker. Når man blander sukker i pektinen, øger man afstanden mellem pektinmolekylerne. Dette gør det nemmere for kunden at bruge i deres produktion, da det gør det sværere for pektinen at danne klumper. Det gør også, at man nemmere kan få fordelt en lille mængde pektin ligeligt i en stor mængde produkt/væske (fx marmelade).

Vidste du at:

gennemstrømningstiden i Færdigvare-blanderiet er 24 dage. Det betyder at fra en Færdigvare bliver blandet til den forlader lageret og sendes til kunden, går der kun 24 dage. Vi begynder altså først at blande, når kunden har bestilt – producerer til ordre.

Se videoen om blanding og afsækning

Afspil video
Jan Pedersen
Operatør, Produktionen

Book tid på BEC

Her kan du booke tid til din klasses besøg på BioTech Education Center